458380 2 2 00:00:00

км

yearsmonthsdayshoursminutesseconds

ON WAY

 

Аалам айланган Кыргыз желеги

The round-the-world flight of the Kyrgyz flag

Round-the-world flight of the national flag

aopa_01.jpgaopa_02.jpgaopa_03.jpgaopa_04.jpgaopa_05.jpgaopa_06.jpgaopa_07.jpgaopa_08.jpgaopa_09.jpgaopa_10.jpgaopa_11.jpgaopa_12.jpgaopa_13.jpgaopa_14.jpgaopa_15.jpgaopa_16.jpgaopa_17.jpgaopa_18.jpgaopa_19.jpgaopa_20.jpgaopa_21.jpgaopa_22.jpgaopa_23.jpgaopa_24.jpgaopa_25.jpgaopa_26.jpgaopa_27.jpgaopa_28.jpgaopa_29.jpgaopa_30.jpgaopa_31.jpgaopa_32.jpgaopa_33.jpgaopa_34.jpgaopa_35.jpgaopa_36.jpgaopa_37.jpgaopa_38.jpgaopa_39.jpgaopa_40.jpgaopa_41.jpgaopa_42.jpgaopa_43.jpgaopa_44.jpgaopa_45.jpgaopa_46.jpgaopa_47.jpgaopa_48.jpgaopa_49.jpgaopa_50.jpgaopa_51.jpgaopa_52.jpgaopa_53.jpgaopa_54.jpgaopa_55.jpgaopa_56.jpgaopa_57.jpgaopa_58.jpgaopa_59.jpgaopa_60.jpgaopa_61.jpgaopa_62.jpgaopa_63.jpgaopa_64.jpgaopa_65.jpgaopa_66.jpgaopa_67.jpgaopa_68.jpgaopa_69.jpgaopa_70.jpgaopa_71.jpgaopa_72.jpgaopa_73.jpgaopa_74.jpgaopa_75.jpgaopa_76.jpg