458380 2 2 00:00:00

км

yearsmonthsdayshoursminutesseconds

ON WAY

 

Аалам айланган Кыргыз желеги

The round-the-world flight of the Kyrgyz flag