458380 2 2 00:00:00

км

yearsmonthsdayshoursminutesseconds

ON WAY

 

Аалам айланган Кыргыз желеги

The round-the-world flight of the Kyrgyz flag

Preparation before the round-the-world flight of the national flag

GOPR0032.JPGGOPR0035.JPGGOPR0039.JPGGOPR0040.JPGGOPR0042.JPGGOPR0043.JPGGOPR0047.JPGGOPR0049.JPGGOPR0050.JPGGOPR0053.JPGGOPR0054.JPGGOPR0056.JPGGOPR0064.JPGGOPR0067.JPGGOPR0068.JPGGOPR0074.JPGGOPR0082.JPGGOPR0083.JPGGOPR0089.JPGGOPR0101.JPGIMG_0047.JPGIMG_0049.JPGIMG_0051.JPGIMG_0058.JPGIMG_0063.JPGIMG_0064.JPG